دفتر مرکزی
تهران – میدان فاطمی – ابتدای خیابان شهید گمنام – پلاک 29 – واحد 6

تلفن : 3-00982188988791
تلفن : 11-00982188980609
فکس : 00982188980612

کارخانه
گناباد- خ سعدی – مجتمع فرآوری زعفران و خشکبار آسیا صنعت ثمر

پست الکترونیک
مدیر عامل : سید علی پاکدامن شهری
Managing Director Mr. Pakdaman
alip@assam.ir
مدیر کارخانه : آقای کریم زاده
Factory Director Mr. Karimzadeh
a.karimzadeh@assam.ir
مدیر فروش: آقای امیر حسین پاکدامن
Sales Director Mr.Amir Pakdaman
amirpakdaman@assam.ir