کشمش ایرانی

کشمش انگور خشک شده‌است. تقریبا هیچ تاثیر نامطلوبی بر روی بدن ندارد و مانند هر میوه خشك دیگری در تمام طول سال در دسترس است. انگور در اثر خشک شدن و تبدیل آن به کشمش و مویز مقوی تر می شود؛ زیرا مقداری از سلولوز آن در اثر دیاستازهای انگور به قند تبدیل می شود؛ بنابراین قند کشمش از قند انگور به مراتب بیشتر است. در ایران و مصر کشمش در ۲۰۰۰ سال قبل از میلاد، تولید شده بود. در روم به عنوان جایزه برای افرادی که محل‌های عبادت را تزیین می‌کردند و برای برندگان مسابقات ورزشی استفاده می‌شد. کشاورزان در سراسر ایران از گونه‌های مختلف انگور و با روش‌های گوناگون انواع زیادی کشمش تولید می‌کنند که در آشپزی، آجیل و نیز تهیه عرق کاربرد دارد.