در 100 گرم مغز پسته مواد زیر موجود است  :

 

 • آب 5/2 گرم
 • پروتئین 20 گرم
 • مواد چرب 54 گرم
 • مواد نشاسته ای 15 گرم
 • کلسیم 130 میلی گرم
 • فسفر 500 میلی گرم
 • آهن 7/5 میلی گرم
 • پتاسیم 950 میلی گرم
 • ویتامین آ 230 واحد
 • ویتامین ب 1 0/7 میلی گرم
 • ویتامین ب 3 1/5 میلی گرم

مغز پسته بطور میانگین دارای:

 • ۶ـ۵ درصد رطوبت
 • ۲۲ـ۱۸ درصد پروتئین
 • ۶۰ـ۵۰ درصد چربی
 • ۲/۲ درصد سلولز
 • ۱۶ـ۱۵ درصد قند
 • ۳ درصد خاکستر

جدول میزان سایر مواد و عناصر موجود در ۱۰۰ گرم مغز پسته

عناصر ردیف
سلنیوم ۴۵/۰ میلی گرم 1
نیکل ۰۸/۰ میلی گرم 2
منیزیم ۱۵۸ میلی گرم 3
ویتامین c 7 میلی گرم 4
ویتامین E ۲/۵ میلی گرم 5
ویتامین B2 2/0 گرم 6
فولیک اسید ۰۵/۰ میلی گرم 7
کراتین ۱۵/۰ میلی گرم 8
فیبر ۱/۲ گرم 9