كليه قسمت هاي درخت انگور قابل استفاده دارويي است . ترکیب شیمیایی هر قسمت بطور جداگانه در ذیل :

 

 1. برگ مو : داراي ساكارز ، لوولز Levulose ، اينوزيت Inosite ، مواد نشاسته اي و تعدادي اسيدهاي آلي است .

 

 1. دم خوشه انگور : داراي تانن ، مواد رزيني ، تارتارات پتاسيم و اسيد هاي آلي است .

 

 1. غوره :ميوه سبز رنگ و نارس انگور است كه داراي طعم ترش مي باشد . غوره داراي اسيدهاي آلي مانند اسيد ماليك ، اسيد فرميك ، اسيد سوكسينيك Succinique Acid ، اسيد اگزاليك ، اسيد گلوكوليك Glucolique Acid و قند مي باشد .

 

 1. انگور رسيده : در صد گرم حبه انگور مواد زير موجود است :

 • آب 75 گرم
 • پروتئين 1/3 گرم
 • مواد قندي 20 گرم
 • كلسيم 12 ميلي گرم
 • فسفر 0/4 ميلي گرم
 • آهن 0/4 ميلي گرم
 • سديم 3 ميلي گرم
 • پتاسيم 175 ميلي گرم
 • ويتامين آ 100 گرم
 • ويتامين ب 1 0/05 ميلي گرم
 • ويتامين ب 2 0/03 ميلي گرم
 • ويتامين ب 3 0/3 ميلي گرم
 • ويتامين ث 4 ميلي گرم

 

 1. پوست انگور :داراي تانن ، تارتارات پتاسيم ، اسيد هاي آزاد و مواد معدني مي باشد .

 

 1. هسته انگور : در هسته انگور مقدري روغن و تانن موجود است . روغن هسته انگور Grape seed oil برنگ زرد مايل به سبز است . اين روغن فاقد بو و داراي طعمي مطبوع مي باشد . روغن هسته داراي تري گليسيريد ، اسيد اولئيك ، اسيد پالمتيك ، اسيد لينولئيك ، اسيد استئاريك و اسيد آراشيك مي باشد .