مشخصات گلوتن فعال 165:

 

گلوتن فعال گندم، پروتئین گندم می باشد که از کمپلکس پروتئین های گلوتئین و گلیادین تشکیل شده است.

خاصیت بافت دهندگی و کشش پذیری این ماده باعث متمایز شدن گیاه گندم از سایر غلات شده و نیز وجود آن در آرد موجب بافت و طعم مطبوع در نان می باشد که جزو خواص منحصر به فرد این پروتئین است. ویژگی های فوق الذکر از یک سو و بالا بودن میزان پروتئین آن از سوی دیگر باعث استفاده گسترده از گلوتن گندم در ساخت فرآورده های آردی(ماکارونی،نان های فانتزی و…) و فرآورده های گوشتی(کالباس،سوسیس و…..) شده است.

موارد استفاده گلوتن :

صنایع غذایی شامل :  ماکارونی، فرآورده های گوشتی ، مکمل های غذایی، نان های حجیم و مقوی، از دیگر مصارف گلوتن استفاده جهت خوراک دام طیور آبزیان به عنوان مکمل مقوی غذایی می باشد.

 

 

حداکثر استاندارد مشخصه
82 %- 75 % پروتئین
حداکثر 10% رطوبت
سفید مایل به زرد رنگ
بدون بو بو و طعم
  حداکثر 0/2% میزان خاکستر
حداکثر 0/2% چربی
5/8-6/4 PH