زعفران سرگل

 

همانطور که از اسم آن پیداست فقط کلاله های قرمز می باشد، و بخش ریشه آن به کلی حذف می شود.

این نوع دسته بندی معمولا به نام های سرریشه، سرقلم و ممتاز است.  بعضی مواقع به آن سرگل نیز می گویند که به دو دسته زیر تقسیم می شوند:

  • سرگل نگین
  • سرگل ممتاز

سرگل نگین همان تعریف بالا از زعفران می باشد و سرگل ممتاز بخشی از خامه زرد رنگ آن نیز همراه است.