این نوع دسته بندی از انواع زعفران بخش قرمز رنگ و همراه ۱ تا ۳ میلی متر از بخش زرد رنگ را دارا می باشد.چون در این نوع دسته بندی مقدار کلاله بیشتر می باشد قدرت رنگ دهی آن بیشتر می باشد و بین ۱۷۰ تا ۲۵۰ واحد می باشد. در این نوع دسته بندی افراد اعتماد بیشتری به زعفران دارند و از تقلبی نبودن آن مطمئن تر هستند.

زعفران های رشته ای را در ۳ درجه ۱و۲و۳ قرار می گیرند.